0
В наличност

Математика

17,33 лв.
17,33 лв.
Доставката на тази книга до Книжарница Мечта е безплатна! Цени за доставка

Учебникът по математика за 4. клас от комплекта „Чуден свят” на издателска група „Просвета” продължава, допълва и доразвива идеите на авторите, реализирани в учебниците от 1. до 3. клас. 

Предвидените по програма аритметични и геометрични знания се изучават съвместно. При поднасянето на аритметичния компонент се разчита основно на аналогията с изучените и овладени до момента знания за алгоритмите с числата до 1000. Визуализацията е основата при изграждането на геометричния компонент. 
Учебното съдържание се поднася чрез прецизно изградена система от задачи, която улеснява възприемането и овладяването му. Подредбата на задачите позволява да се върви с малки стъпки от по-лесни към по-сложни. Контекстът им често е забавен и интригуващ, като изцяло е съобразен с интересите и предпочитанията на децата на тази възраст. 
Основните направления, които авторите очертават с разработването и специфичния начин на поднасяне на учебното съдържание, са свързани с:
  • развитие на интелектуалните способности на учениците. На този етап това е пряко свързано с развитието на умения за сравняване, обобщаване и вземане на решения. Във връзка с това са направени обобщение и систематизация на всичко, изучено до момента. Това е важно, като се има предвид, че в 4. клас завършва началният етап на обучение и е наложително да се сложи определен ред в знанията и уменията на учениците. Форматът на обобщителните уроци позволява освен съдържателно информацията да бъде откроена и визуално, което е от особено значение за съвременното поколение, мислещо в образи;
  • разбиране на практическата значимост на изучаваното по математика. Във връзка с това особено значение има рубриката „Искам да стана…”. Тя осигурява възможност на учениците да влязат в ролята на специалисти в дадена област, да се опитат да решават проблеми, да вземат решения и да ги обосновават;
  • овладяване на различни компетентности. Специално внимание е отделено на придобиването на дигитална компетентност (работа с т.нар. интернет таблици и с дигиталното портфолио) и на работата с информация, представена по различни начини;
  • стимулиране на учениците, проявяващи интерес към математиката. За тях са разработени задачи, означени по определен начин, които не са задължителни за останалите деца.
  • Разработките в учебника са допълнени с още задачи и упражнения в електронния учебник и в двете учебни тетрадки. 
  • Амбициозните цели, заложени от авторите, остават провокация за учителите, които ще посегнат към учебника с любов към децата и с мисъл за тяхната реализация в бъдещето.

Добави ревю

Вече сте добавили своя коментар, ако не го виждате, то най-вероятно той не е одобрен от нашите администратори.

Други продукти от Математика

Други продукти от 4 клас

Други продукти от Учебници и помагала