0
На склад при доставчик

Български език

16,00 лв.
16,00 лв.
Доставката на тази книга до Книжарница Мечта е безплатна! Цени за доставка

Разпределението на учебното съдържание в учебника по български език на "Просвета плюс" по раздели следва логиката на държавните образователни стандарти, което обаче не пречи по преценка на учителя да се промени последователността на работата върху урочните теми.

Добрата ориентация в структурата на учебника и на урочните статии е предпоставка да бъдат формирани у петокласника умения за самостоятелно учене. Още в началото на учебника има насоки към ученика как да го използва. Всяка урочна статия започва с мотивационна част (изясняват се накратко очакваните резултати от работата по конкретната тема от програмата). Изученото в начален етап се актуализира с въпроси и чрез рубриката "Да си припомним". Рубриката "Помощ" е за онези ученици, които срещат затруднения.

Рубриката "Да проверим какво знаем и умеем", както и специалната урочна статия след всеки раздел "Проверка и самопроверка на езиковата подготовка" служат, за да се осъществява най-важната дидактическа функция - оценяването. Включени са както тестови задачи за четене с разбиране, така и задачи за създаване на текст. "Общуването и интернет" е рубрика, която има факултативен характер. Тя присъства главно в първия раздел, тъй като има отношение към обогатяването на социокултурната компетентност. Авторите на учебника представят в минимизиран вид въпросите на речевото общуване в електронни условия.

Учебникът може да се използва като своеобразен комуникативен минимум - онова, без което не може да мине обучението в писмена и устна реч на петокласника.

Учебна система по български език и литература за 5 клас се състои от:

  • учебник по български език
  • учебник по литература
  • учебна тетрадка по български език
  • книга за учителя по български език
  • книга за учителя по литература

Добави ревю

Вече сте добавили своя коментар, ако не го виждате, то най-вероятно той не е одобрен от нашите администратори.

Други продукти от Български език

Други продукти от 5 клас

Други продукти от Учебници и помагала