0
На склад при доставчик

Български език

19,90 лв.
19,90 лв.
Доставката на тази книга до Книжарница Мечта е безплатна! Цени за доставка

Учебникът по български език съдържа учебен материал, съобразен със заложените в учебната програма езикови и комуникативно-речеви компетентности.

В учебника са включени упражнения и дейности, чрез които учениците получават знания и формират умения за:

  • разграничаване на отделните езикови и речеви единици;
  • включване на езиковите знания в конкретни речево-комуникативни ситуации;
  • овладяване на книжовните норми при устно и писмено общуване;
  • устно и писмено преразказване на чужд текст;
  • писмено съчиняване на различни видове текстове, включени в учебната програма;
  • редактиране на собствена речева изява.


Многофункционалният илюстративен материал, разнообразните езикови задачи и упражнения създават условия за развитие на познавателните и на творческите способности на четвъртокласниците.

Добави ревю

Вече сте добавили своя коментар, ако не го виждате, то най-вероятно той не е одобрен от нашите администратори.

Други продукти от Български език

Други продукти от 4 клас

Други продукти от Учебници и помагала