0
В наличност

За деца на 3 - 4 години.

6,00 лв.
6,00 лв.
Доставката на тази книга до Книжарница Мечта е безплатна! Цени за доставка

Познавателната книжка "Моята приказна пътечка" по математика включва 36 теми, чрез които е проектирано образователното съдържание по направление "Математика" в първа възрастова група в детската градина. Тя е предназначена за индивидуална работа на децата на 3 - 4 години през цялата година. В нея са включени познавателни упражнения, които отчитат равнището на развитие на децата и са игрово мотивирани. Отчетен е доминиращият тип регулация при протичането на изпълнителска дейност на децата в посочената възрастова група и е предложен богат оперативен материал, чрез който детето да може да подрежда обекти в отговор на поставените инструкции.

Чрез всяка тема на сензорно равнище се въвежда конкретна представа в една от областите:

  • основни сензорни еталони, свързани с разпознаване на цветове, геометрични фигури, размер на обектите;
  • времеви еталони;
  • количествено сравняване на две предметни групи;
  • количествено броене до три;
  • разпознаване на основни пространствени посоки.


Предложените във визуална форма познавателни упражнения позволяват на детето да бъде автономно, като подрежда различни обекти, дадени в приложение, в отговор на поставената задача.

Чрез проектираните изпълнителски действия се подкрепя развитието на уменията при тригодишните деца да:

  • сравняват и групират обекти (класификация на обекти по перцептивно отделими свойства);
  • подреждат обекти чрез редуване на два елемента в редица;
  • разпознават различни образци, в това число и на сензорни еталони за цвят и форма;
  • разпознават местоположението на обект и неговата височина като едно от пространствените измерения на обекта;
  • броят до три.


Системата от познавателни упражнения отчита равнището на развитие на предметната дейност на детето, като всяко упражнение предлага и ориентир за мястото на подреждане на посочените обекти от приложението. В книжката са включени и задачи за проследяване на постиженията, които са критериално ориентирани към всяко от ядрата в направление "Математика".

Добави ревю

Вече сте добавили своя коментар, ако не го виждате, то най-вероятно той не е одобрен от нашите администратори.

Други продукти от Първа група /3-4 г./

Други продукти от Детска градина

Други продукти от Учебници и помагала